A gazdasági, társadalmi élet folyamatos változásai nyomán átértékelődött az oktatás, képzés, a tanulás, valamint az iskola szerepe. Különösen igaz ez a szakképzés területén. A tanulás és az iskolai oktatás jelentősége a gazdasági és társadalmi szférában is egyre hangsúlyosabbá válik, így egyre nagyobb elvárások fogalmazódnak meg a tudás minőségével és versenyképességével kapcsolatban is. Azoknak a munkavállalóknak, akik versenyképesek akarnak maradni a munkaerőpiacon,  azonnal felhasználható, naprakész tudásra van szükségük. Ez a trend még hangsúlyosabbá vált a koronavírus okozta egészségügyi és gazdasági krízishelyzet következtében. A gazdasági változások hatására sok korábbi szakma tűnik el vagy átalakul, új szakmák jöttek létre, és akárcsak a munkavállalóknak, az oktatásnak, a szakképzésnek is alkalmazkodnia kell a változó körülményekhez. 

Az Európai Unió, és azon belül Magyarország fejlődéséhez, versenyképességének megerősítéséhez elengedhetetlen az oktatási és képzési tudásanyag és módszertan megújítása. Ehhez nyújt segítséget az Erasmus+ program, amelynek egyik kiemelt célja a minőség, az innováció és a nemzetköziesítés erősítése az oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli szereplők bevonásával. Az Program 2. kulcstevékenysége, “Az együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén (KA2)” partnerségi együttműködésben megvalósuló tevékenységeket támogat, amelyek célja innovatív gyakorlatok intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten történő fejlesztése, átadása, megvalósítása. 

 

De mi is az a KA2 pontosan? Hogyan hasznosíthatja azt egy szakképzési intézmény?

A pályázatok célja, hogy támogassa stratégiai partnerségek közös kezdeményezését innovatív tudásanyag, módszer, gyakorlat fejlesztésére, megvalósítására és átadására. Hasonlóan a KA1-es pályázatokhoz, ez a pályázattípus egyértelműen arra helyezi a hangsúlyt, hogy az innováció ne egyetlen intézmény keretében, hanem több résztvevő szervezet közös együttműködése révén valósuljon meg. A nemzetközi együttműködés által olyan új oktatási tartalmak, módszerek jöhetnek létre, amelyek egyrészt szélesebb körben hasznosulnak az EU-ban, másrészt általuk jobb eséllyel, valid és aktuális szaktudással léphetnek be az uniós munkaerőpiacra a tagországok szakképzésből frissen kikerült munkavállalói.

A KA2 pályázati forma remek lehetőséget nyújt arra, hogy a résztvevő intézmény megoldást találjon a felmerülő szakmai kérdésekre, új kihívásokra, problémákra. Az innovatív ötlet fontos, de önmagában nem elég a sikeres pályázati részvételhez. A kitűzött célok eléréséhez megfelelő partnerszervezetekre van szükség, akikkel konzorciumi együttműködésben tud tudást és erőforrásokat egyesítve innovatív, szellemi terméket létrehozni. A megfelelő társak megtalálása azonban közel sem egyszerű feladat még egy nyitott, határokat lebontó európai közegben sem. 

 

ka_2-meout palyazat

 

Ebben segítheti a MeOut a pályázókat

Társak nem csak más országokban működő oktatási intézmények lehetnek, sőt a piac más szereplőivel való közös együttműködés kifejezetten hasznos. Több nézőpont, több szegmens összekapcsolódása lehetővé teszi az oktatás keretei közül kilépve olyan innovatív tudásanyag kifejlesztését, ami komplex problémára ad választ, reflektál társadalmi folyamatokra, aktuális piaci igényekre egyaránt.

A pályázat éppen ezért lehetővé teszi olyan partnerségi együttműködések kialakítását, amelyben az oktatási intézmények közös szellemi alkotóműhelyt hozhatnak létre civil szervezetekkel, egyesületekkel; más oktatási intézményekkel, közintézményekkel, informális csoportokkal, kis-, és középvállalkozásokkal, nagyvállalatokkal, társadalmi vállalkozásokkal, kulturális és képzési központokkal. 

A MeOut stratégiai céljául tűzte ki, hogy erőforrásai és kapcsolati tőkéje által támogatást, segítséget nyújt a pályázó szervezetek számára céljaiknak leginkább megfelelő, produktív partnerségek kialakításában Mivel a MeOut jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezik nem csak a határokon átívelő együttműködések és nemzetközi kapcsolatok kiépítésében, hanem a pályázatok megtervezésében és megvalósításában is, ezért ezekben a tevékenységekben is támogatja a pályázó oktatási intézményeket. Segíti céljaik és tervezett tevékenységeik megfelelő interpretálását a pályázat kiírásáért felelős intézmények felé, támogatja a partnerek közötti kommunikációs csatornák, a közös alkotói platform kialakítását.

Hol tartunk most, mi várható a jövőben?

Az aktuális pályázati ciklus április 23-án lezárult. A MeOut ennek keretében számos KA2-es pályázat megvalósításába kapcsolódott be. Szervezetünk ennek keretében aktív támogatást nyújtott például egy olyan pályázat megvalósításához,amely innovatív integrált online rendszer létrehozását és e-tanulási módszerek kidolgozását tűzte ki célul a szakoktatás digitalizálásának érdekében. Az integrált szakoktatási e-tanulási platformon keresztül működő mobil és asztali alkalmazásokkal, e-learning anyagok kifejlesztésével az érintett szereplők “egyablakos ügyintézésként felületként használhatják a teljes mobilitási folyamatuk koordinálásához, az információáramlás fokozásához és az adminisztratív terhek csökkentéséhez, hogy a résztvevő partnerek a tanulók igényeire összpontosíthassanak. A hátrányos helyzetű tanulók támogatása is sikeresebben valósulhat meg a platform használatával, hiszen speciális helyzetükből adódóan nagyobb figyelmet igényelnek a tanárok és a fogadó intézmények részéről is.

Az ilyen és ehhez hasonló innovációs pályázati törekvések különösen közel állnak a MeOut által képviselt elvekhez, hiszen akár a startup-okat támogató kezdeményezéseink (Startup CEO Breakfast), akár más oktatási projektjeink központi mozgatója a modernizációra, a társadalmi megújulásra irányuló folyamatos törekvés.

Hiszünk abban, hogy az oktatási módszerek mai kor igényeire és kihívásaira reflektáló átalakulása csak akkor valósítható meg, ha növeljük az oktatási intézmények és gazdasági szereplők közötti szoros együttműködést, mi ehhez kínálunk megoldásokat.

A jelenlegi pályázati ciklus lezárulása nem jelenti azt, hogy megpihenhetünk. A rendelkezésre álló idő lehetőséget biztosít arra, hogy felkészüljünk a 2021-2027 közötti újabb pályázati cikluson való részvételre. Amennyiben szeretné, ha oktatási intézménye is bekapcsolódjon a szakképzés tudásanyagának megújításában, ha nem csak ballagni szeretne az oktatási trendek után, hanem alakítani szeretné azt, ha szeretné, hogy diákjai nagyobb eséllyel, sikeresebben lépjenek a nemzetközi és hazai munkaerőpiacra, vagy egyszerűen csak informálódni szeretne pályázati lehetőségeiről, keressen minket az alábbi elérhetőségeken:

Web: https://www.meout.hu 

E-mail: info@meout.org

Facebook: https://www.facebook.com/MeOutGroup/