A MeOut misszói között a szolidaritás, a fiatalok mobilitása, az oktatás mellett nagyon fontos szerepet tölt be az innováció.

Csapatunk tagjai felkészült, tevékeny fiatal felnőttek, akik beleszülettek abba, hogy folyamatosan innovációkon, új megoldási lehetőségeken gondolkozzanak.

Mit jelent ez? Ha felmerül egy probléma, annak kezelését együtt, csapatban, alternatívák és megoldások mentén gondoljuk végig, és ehhez forrásokat keresünk. Ilyen lépés az iskolák digitalizálása, képzéssel egybekötve például, amit Kárpátalján valósítunk meg évek óta, saját forrásból, adományokból, és támogatások formájában.

Ebben egyfajta tanulási minta számunkra, hogy az alulról jövő kezdeményezéseket, vagy feltárt feladatokat miképpen tudjuk megoldani, decentralizált, lokális módon.

Ezt a gondolkodásmód jellemzi az EU innovációs törekvéseit is. Sokat tanultunk mi magunk is a HORIZON 2020 megközelítéséből, amit a kutatás és innováció területén fogalmazott meg az Európai Unió. A tagállamok fontosnak tartják a kutatások és az innovációk finanszírozását, és erre önálló programokat (H2020), illetve GINOP és VEKOP pályázati kiírásokat is kialakítottak a gazdaság szereplői számára. Az EU a beruházások jövőjét, az ötletek megvalósulását akarja támogatni, Európa jövőjét ezen támogatásokkal. 

Miért fontosak az innovációs források?

  1. Beruházunk alapkutatásokkal és egyéb kutatásokkal Európa jövőjébe.
  2. Támogatjuk az EU globális versenyben való helytállását.
  3. A korunk legégetőbb technikai és társadalmi kérdéseinek megoldására lehetőséget nyújtanak az innovációk
  4. A megvalósuló projektekkel, legyenek azok közvetlen brüsszeli, vagy hazai innovációs források, emberek tízmillióinak tesszük könnyebbé életét.

Az innováció a jövő felhajtóereje

Azok az innovációs projektek, amelyek támogatást nyernek az EU támogatásainak köszönhetően, olyan hozzáadott értéket teremtenek, amelyek ösztönzik a különféle országok és tudományágak kutatócsoportjai között. Ez meghatározó fontosságú a jövő áttörést hozó fejlesztései, felfedezései kapcsán.

Az EU innovációs törekvései és forrásai lehetővé teszik a kutatási és innovációs keretprogramokkal, hogy a tudományos, kutatásfejlesztés területén a pozíciói erősek legyenek a globális versenyben.

A keretprogramok lehetővé teszik, hogy az ipari innovációba történő beruházások megvalósuljanak, a kisvállalkozások tőkéhez és fejlesztési lehetőséghez jussanak. A kulcsfontosságú technológiák kifejlesztéséhez így források kerülnek. Az EU a célzott forrásokkal hozzájárul a klímaváltozás káros hatásainak megoldását célzó kutatások támogatásához, a fenntartható közlekedéssel és a megújuló energiával kapcsolatos kérdésekhez a támogatott projektekkel közelebb jut a régiónk.

A forrásokkal, amelyet az innovációs területen támogatást biztosít a technológiai vívmányok társadalmi felhasználásához, cél az is, hogy versenyképes termékek kerüljenek előállításra. A piacon partnerségek létrehozását ösztönzik a pályázatok a gazdasági, az ágazati-tudományos és az állami szereplők között.

Összességében a nemzetközi kutatói és innovációs együttműködést segítik elő a pályázati források.

További információkért kattints ide:

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy_hu