Az Erasmus+ pályázat egyik fontos prioritása, és erre a kezdetektől, a nyolcvanas évektől nagy hangsúlyt fektetett az előd-Erasmus is, hogy a hátrányos helyzetű diákok számára lehetőséget nyújtson a nemzetközi oktatás, tapasztalatcsere kapcsán.

A MeOut céljaival egybecsengően kifejezetten hangsúlyt fektet az Erasmus+ arra, hogy ne elitképzési lehetőség, hanem minden diák számára reális alternatívát nyújtó forma legyen. 

Ezt mi a MeOut-nál mindig hangsúlyozzuk is a partner oktatási intézményekben, hogy nemcsak a nyelvet magabiztosan beszélő tanulóknak, és a legjobb tanulmányi eredménnyel rendelkező “mintadiákoknak” szól ez a lehetőség. 

Kifejezetten prioritás az, hogy olyan hátrányos helyzetű csoportokból is kerüljenek ki diákok, akik egyéb forrásból, saját forrásból soha nem kapnának ekkora esélyt arra, hogy külföldön tanuljanak. 

Célok, esélyek, remények

A cél tehát az, hogy a lehetőséget adjuk meg, az esélyt minden diák számára.

A hátrányos helyzet nagyon sokféle lehet sajnos, és az oktatás feladata az, hogy mindenki hasonló eséllyel nyúljon a Tudás Almájához. 

Hátrányos helyzet lehet egy SNI/BMT-s besorolás, egy szociális környezet, egy nehéz családi háttér (félárva, árva, elvált szülői környezet), anyagi körülmények, de lehet az magatartászavar is, egészségügyi problémák (asztma, stb.) sora is.

Az Erasmus+ megszólítja, esélyt ad az Európai Unió támogatásával ezeknek a fiataloknak is. Emellett gondolhatunk arra is, hogy a szakmunkásképzőkbe járó, ott szakmát tanuló, de nem a “hagyományosan” elittanulóknak gondolt gyerekek is be kell, hogy vonódjanak a programba. Ők értékes, hasznos, adófizető tagjai lesznek társadalmunknak, és segíteni kell őket példamutatással, más országokban rejlő lehetőségek bemutatásával. 

Lehet, nem ők fognak ékes körmondatban fogalmazni, de a duális képzés keretében a szakma beszél szavak nélkül is egy konyhában, egy fodrászatban, egy autószerelő műhelyben Lengyelországban, Magyarországon, Németországban.

Mi sok olyan esettel találkoztunk a pályázatok megvalósítása során, egyedi és nehéz, hátrányokkal teli életutakkal, ahol talán a teljes életúton először és utoljára jutott el egy fiatalember nemhogy külföldre, de nehezen a megyeszékhelynél távolabb is, mivel bentlakásos iskolában, nevelőotthonban nevelkedik, nem a “hagyományos képnek” megfelelő családmodellből jött.

Szerepfelfogásunk a hátrányos helyzetőek bevonása kapcsán

Azt tapasztaltuk, hogy a szülői értekezleteken, diák-csoportos iskolai beszélgetéseken a kötetlen részben sokszor kiderül, hogy rengeteg diák még nem volt az országhatárokon túl. Nekik az Európai Unió nyitott országhatára ezidáig zárva volt. Ennek anyagi okai ismertek, de a pályázathoz nem szükséges önrész.

Ahhoz, hogy ezen változtassunk, kellett az Erasmus+, és megtisztelő volt nekünk ezen dolgozni. Lehetőséget, új esélyt mutatni és adni, a szakmai, az emberi és a nyelvi környezet oldaláról. “Élesben” ezek a gyerekek a német vagy a görög boltban, műhelyben fognak rájönni, hogy tényleg fontos, hogy legalább alapszinten menjen a nyelv. És ezzel már sokat tettünk, talán az ő életükben a legnagyobb élmény keretében.