Ha azt halljuk, hogy pályázati adminisztráció, és egy összetett, bonyolult, nagy figyelmet igénylő feladatra gondolunk, nos – jól gondoljuk. Jelen blog-bejegyzésünkben annak járunk utána, hogy milyen módon van ez az Erasmus+ szakképzéses projektjei esetében, és mi a MeOut hozzáadott értéke!

Maga az Erasmus+ pályázat folyamata sok tekintetben egyezik más pályázati formákkal, így fontos, kik indulhatnak a pályázaton, milyen feltételeknek kell megfelelniük. Első lépésként e tehát meg kell vizsgálnunk, mint a pályázat kapcsán érdeklődőnek, hogy egyrészt mi indulhatunk -e, és ha igen, milyen feltételeket kell teljesítenünk. Érdemes végiggondolni határidő és vállalás oldaláról is, hogy akarjuk -e, tudjuk – teljesíteni a feltételeket. 

Hasznos oldalak, segédletek, útmutatók

Erre akkor kapunk választ, ha elolvassuk az alábbi linken található “Felhívás és útmutató” dokumentumot (https://tka.hu/palyazatok/576/palyazati-dokumentumok#12723). 

FONTOS: Olvassuk el a Felhívást ÉS az Útmutatót is.

Ha úgy döntünk, hogy részt veszünk a pályázati folyamatban, akkor regisztrálni szükséges az ugyanitt elérhető online felületen. 

A következő lépés a szintén online módon kitöltendő pályázati dokumentáció kitöltése.

Tehát a számunkra legfontosabb információk gyűjtőhelye a https://tka.hu/palyazatok/576/palyazati-dokumentumok#12723 weboldala. 

A pályázat menetéről részletes tájékoztató az Erasmus+ Pályázati útmutatóban (Programme Guide Part C) érhető el.

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:

  • Előzetes regisztráció az Európai Bizottság ORS felületén
  • Részvételi kritériumok ellenőrzése
  • A projekt végiggondolása, megtervezése
  • Webes űrlap kitöltése és online benyújtása

Tapasztaltuk: nem könnyű!

Mi a MeOut-nál azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy az adminisztrációs nehézségek láttán sok olyan iskola hátrált meg, akik pedig alkalmasak lennének egy sikeres, eredményes, az iskolának, diákjainak sokat adó program lebonyolítására.

Mi ennek az oka? Sokat gondolkodtunk mi is ezen, talán a tanárok leterheltsége, a félelem a pluszmunka nehézségétől (hiszen ez egy új terület, nem a tanári szakmába vág). Azon oktatási intézmények, akikkel mi kapcsolatba léptünk, megkönnyebbültek a közös feladatmegoldások miatt. Segítettük és segíteni fogjuk a jövőben is a legjobb tudásunknak megfelelően az iskolákat. Az adminisztrációs tevékenységek egy projekt keretében komplexek, mi a pályázati ötlet megszületésének pillanatától, annak első verziójától kezdve a projekt megvalósulásán át a projekt zárásáig “fogjuk a pályázónk kezét”.

A projektötlet életképességét, pályázati eredményességét nagyban tudja alátámasztani a MeOut szakértőinél meglévő tapasztalat. Ez nem csak a formai, hanem főként a tartalmi-szakmai szempontokra igaz. Lehet jó egy ötlet, de ahhoz megfelelő erőforrások, kísérőtanárok, önéletrajzok, együttműködő partnerek kellenek, akik fogadják a diákokat egy külföldi országban. Tehát mi már a kezdeteknél tippeket adunk, hogy milyen irányban induljunk el az ötlet megvalósítása, pályázati űrlapba öntése során. A pályázati anyag összeállítása két fél kölcsönös és szoros munkájának eredménye, a pályázó nélkül nem megy. 

Számos felület segíti a munkát, mint például:

  • Mobility Tool
  • ORS felület
  • OSL nyelvi teszt felülete

A pályázat, amennyiben nyertes, megvalósításra váró feladat. Ebben mi a határidők koordinációját, a projekt-alátámasztó dokumentumok elkészítését, elkészítésének támogatását és ellenőrzését, az elszámolását végezzük el.

A tankerületek és centrumok esetében fontos, hogy a hozzájuk tartozó oktatási intézménynek mint pályázónak a pályázathoz kötelezően be kell szerezniük a meghatalmazást, engedélyeket. Ez nagyon fontos követelmény, a centrumok felé tehát szükséges az előzetes koordináció, kommunikáció.

Számos olyan dokumentumot kell elkészíteni, amely a projekt elszámolásának alapvető feltétele, ebben a kísérő tanárok, a diákok szerepe óriási. Tehát már a projekt kialakításának időpontjában tisztában kell lenni a dokumentálás fontosságával, erre kellenek szabályok, és felelősök. A fényképes beszámolókat, munkanaplókat, minden egyes résztvevő diák beszámolóját, értékeléseket, a tanárok és a tutorok munkáját be kell tudni papíralapon vagy elektronikus formában a projekt megvalósítása végén mutatni. 

Tehát a pályázat generálása során már látnunk kell előre a szükséges lépéseket a megvalósítás keretében, és partnereinket is magunk mellett kell tudnunk.

Koordinátor szervezetként támogatunk!

A sikeres pályázatban, eredményes megvalósításban, és a projekt pontosan adminisztrált, megfelelően alátámaszott lezárásában jelentős támogatást ad egy koordináló szervezet tapasztalata az Erasmus+ pályázati struktúra kapcsán.

Pályázatíróink, Erasmus+ szakértőink legjobb tudásuk, tapasztalatuk szerint segítenek, tanácsokat adnak kérdések esetén, és végigkövetik a teljes folyamatot. Természetesen az adminisztrációs feladatokat is elvégzik