A szakképzésben dolgozó tanárok mobilitása legalább olyannyira fontos tényező, mint az általuk oktatott, szakmát tanuló diákoké. 

Ez mégsem kap akkora hangsúlyt, mint a szakképzésben tanulók Erasmus+ programjai. Pályázati szempontból – feltételezve gyakorlott, a diákcsoportok mobilitási pályázataiban rutinos pályázatírót – struktúráját tekintve jelentős hasonlatosságok mutatkoznak a diák és a tanár mobilitási pályázati anyag között. Ez tehát lehetővé teszi, hogy relatíve könnyen számukra is megírható legyen egy-egy pályázati anyag, természetesen tanári igényekre szabva.

Miért is fontos és szükséges a tanárok mobilitása?

A kérdésből adja magát a válasz: fontos, hogy a tanárok szélesebb látókörrel rendelkezzetek, és a nyelvi kompetenciáikat is erősítsék. 

Azért szükséges ez, mert:

  1. A pályázat lehetőséget teremt a nemzetközi kapcsolatteremtésre.
  2. A mobilitás hozzájárul ahhoz, hogy a tanárok nyitottsága megőrződjön az új ismeretek felé, és itt kurrens szakmai, gyakorlati ismereteket láthatnak, és hazatérve átadhatják azt a tanulóiknak.
  3. A nyelv, ezen belül a szaknyelv ismerete felfrissül.
  4. A pályázat keretében történő program megelőzi az idő előtti kiégést, segíti a friss ismeretekkel, új környezettel és emberi kapcsolatokkal a késleltetését a munkahelyi burnout-nak.

A tanárok így “update”, piaci, gyakorlati ismeretekkel, nemzetközi tapasztalattal lesznek felvértezve. Így a naprakész ismeretek és a nyelvi ismeretek felfrissítik a tanárokat, lehetőséget jelent számukra. A mobilitás megnyit kapukat, kapcsolatokat, lehetőségeket szakmai téren. A pedagógia szempontokat is ki szükséges emeli -e helyütt. Ezen a téren új tanítási módszereket tudnak elsajátítani, és ezt nemzetközi közegben, az adott szaknyelven képesek megtenni. Ez jelentős hozadékot jelent az egyéni karrier, illetve a munkaadó iskola, közeg számára is.  

A tanárok mobilitásos projektjei érdekesek abból a szempontból is, hogy a fogadó cégek miképpen állnak az utánpótlást oktató kollégák érkezéséhez. Mi a MeOut-nál azt tapasztaljuk, hogy hamar kialakul a “közös nyelv” a szakma szeretete, a tudáscsere, tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztása miatt. 

Ezek az ismeretek a cégnél is rávilágítanak arra, hogy a betanítási fázisnál, új munkavállalónál hogyan lehet módszereket alkalmazva átadni információkat, így képzett szakembereket nevelni. De a tanárok pályafutásában is egy fontos mérföldkő lehet egy dániai, németországi szakmai tapasztalatszerzés, amely segíti az ő elhelyezkedési esélyeit. 

Pont ez a plusz emelheti ki sok esetben a cv-k közül az övét.

Ehhez fontos a támogató családi és munkahelyi közeg megléte. Ne feledjük, általában már családos, kapcsolatban élő, dolgozó emberek esetében történik meg ez a képzési, pályázati, továbbfejlődési lehetőség, amelyhez kell az iskolavezetés támogatása. Fontos, hogy az oktatási intézmény is értéknek tekintse a kollégák nemzetközi képzését, tapasztalatcseréjét.

Az Erasmus Mobilitás projektjei lehetőséget jelentenek a szakmai terminológiák elmélyítésére, esetlegesen újak elsajátítására is.

Blogposztunkban eddig a tanári mobilitás egyéni módjának előnyeit mutattuk be, de nem szabad elfelejtkeznünk arról sem, hogy a tanár más esetekben kísérőként funkcionál diákcsoport mellett külföldi cégeknél. Ez egy más felelősséget kíván a gyerekek és a szülők irányába, nemcsak szakemberi, hanem nevelési szempontokat is érvényesíteni kell a családtól, megszokott közegtől távol.

Azt is meg kell említenünk, hogy a tanári mobilitás hátrányai közé szokták sorolni a MeOut-al kapcsolatba kerülő pedagógusok, hogy nehézséget jelent számukra a távollétükben a családi élet megszervezése otthon (hét-tíz nap), bár ez egyénenként változó. Kisebb probléma a tananyaggal való megállás, kiesik egy-két órányi idő a diákokkal, de ezt az új impulzusok, a motiváció, a feltöltekezés az új élményekkel bőven kárpótolja.

Szakmai szemmel nézve is sok hozzáadott értéket képvisel az Erasmus Tanári mobilitás, mivel a nemzetközi cégben töltött munkaórák, a munkatervben foglalt ismeretek mind-mind hozzájárulnak a nyugodt szakmai elmélyüléshez, amelyre normál tanítási napon nem mindig van lehetőség, és ezeket át tudja adni hazatérve tanulóinak a tanár.

A diákok körében is érdeklődésre tart számot a hazatérő tanár tapasztalata (nem csal a szakmai ismeretek, hanem az egész szituáció). Trendi és menő utazni, esetleg már ők is voltak az országban, és közös élménymegosztás is kijöhet ebből ppt-s vetítéssel, önálló órával. A tanár a legújabb ipari standardokat tudja játszva átadni a tanulóinak, tantervbe beépítve.

Fontos hangsúlyozni, hogy egy oktatási intézmény települési-regionális elismertségét jelentősen növeli, presztízsét emeli, ha tanárai rendszeresen külföldi ismereteket szereznek, és adnak át diákjaiknak. Ez egy jelentékeny versenyelőny a jó képességű gyerekek és szüleik megszólításában. Nyelveket beszélő, európai uniós pályázatokban részt vevő oktatók, a legfrissebb szakmai ismeretekkel felvértezve – ez hívószó minden szülő és diák számára.