A MeOut szakértői hasznos célt, és ehhez pályázati forrást találtak ahhoz, hogy a V4-országokon belüli diák-mobilitást támogassuk. Ezt a Visegrádi Alap 2020, a Visegrád+ teszi lehetővé.

A Visegrádi Alap és a Visegrád+ Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Csehország együttműködésén alapuló összefogás, amelynek célja határokon átnyúló projektek megvalósítására, a szinergiák erősítése.

A program támogatja a kultúra, a közös identitás mellett az oktatás, az innováció, a vállalkozói tevékenység, az intézményi partnerségek, a regionális fejlesztések és a társadalmi fejlődés területeit.

A Visegrádi Alap 2020 és a Visegrád+ keretében pályázatíróink 2020 június 1-ei beadási határidővel nyújtanak be egy komplett, megalapozott pályázati anyagot. A pályázat arra irányul, hogy az országok közötti mobilitás, az abban rejlő lehetőségek támogatást kapjanak. 

A MeOut által képviselt értékekhez illik a pályázat célja, mivel hozzájárul:

  1. a határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok erősítéséhez, amely az Európai Unió egyik alapértékét, a tőke szabad mozgását is támogatja,
  2. a kulturális kapcsolatok kialakulását segíti, mivel hozzájárul a mobilitáshoz, a személyek szabad, határmentes mozgásának elve mentén.
  3. lehetőséget jelent új országok, új kultúrák, és nyelvek elsajátítására.

 

Előkészítő tevékenységünk, projektgenerálás

A MeOut csapata a 2020 június 1-ével benyújtandó pályázatát hosszas megelőző munkával alapozta meg. A tervezési fázisban számos partnert vontunk be a projekt előkészítésébe, összefogva oktatási intézmények, eltérő országokban tevékenykedő gazdasági szereplők, civil szervezetek tudását, igényeit. Koordináltuk a projektelőkészítő-tervező megbeszélések szervezését, helyszínt javasoltunk és szerveztünk le, és egyeztettünk az eltérő ötletek, képviselők között, koordinátorként. Tettük ezt azért, hogy a különböző tapasztalatok, ötletek, igények egy közös, mindenki számára előnyt jelentő anyagban összpontosuljon, a projektgenerálás eredményeképp minél több diák tapasztalhassa meg a szomszéd országok kultúráját, oktatását, saját szakmájának alkalmazását. 

Missziónk

Azért dolgozunk, hogy egy életre szóló élmény szülessen!

A következő hónap a munkafolyamat fontos, priorizált időszaka. Mindent megtesznek a kollégáink azért, hogy a közös célok megvalósuljanak! 

Szurkoljunk együtt, egymásért, hogy eredményes legyen a projektötlet!