A wroclaw-i “Increasing Mobility Between V4 States” c. konferencia tapasztalatai 

Az ősz is eseményekkel teli időszak volt szervezetünkben. 2019. október 04-06. között egy nagyobb szabású, a Visegrádi négyek számára kiemelt jelentőségű nemzetközi rendezvényt szerveztünk Lengyelországra fókuszálva. A wroclaw-i konferencia az első állomása volt az “Increasing Mobility Between V4 States”, azaz a Mobilitások növelése a V4-es országokban c. konferenciának, mely nagy jelentőséggel bír a régiós mobilitási-oktatási összefogás kialakításában, professzionalizálásában a jövőre nézve.

A wroclaw-i “Increasing Mobility Between V4 States” c. konferencia tapasztalatai

A konferencián résztvevők iskolaigazgatók, fogadó helyek képviselői valamint koordinátor szervezetek voltak a V4-országokból. Továbbá olyan szakemberek és döntéshozók, akik a szakképzés területére befolyással rendelkeznek. A wroclaw-i konferencia célja a régiós országok közötti, vagyis a közép-európai mobilitás népszerűsítése volt. 

Misszió

A MeOut Mobility régóta hisz abban, hogy az oktatás a kulcsa a V4-országok közös, szinergiákon alapuló felemelkedésének. A duális képzés, a nyugat-európai országok vállalatai által is nagyra értékelt meghatározó erőforrás a munkavállalók munkaminősége kapcsán. Ez volt az egyik hajtóereje a régiós országok esetében az elmúlt fél évtized dinamikus GDP-, és bérnövekedésének az Európai Unión belül, gyakorlatilag a V4-országok lettek a hajtómotorok az EU-ban.

A konferenciáról részletes információkat (angolul) érhettek el az alábbi linken, ahol beszámolunk a MeOut-rendezvényről: http://v4mobility.org

A MeOut mint katalizátor

A rendezvényünk megszervezését és megvalósulását a Nemzetközi Visegrádi Alap, vagyis az IVF támogatta. A MeOut csapata büszkén vállalt szerepet a rendezvény szervezésében, a résztvevő konferencia-előadók felkérésében, és a lebonyolításban is. Csapatunkból Sándor Attila elnök és Túros Dorottya szakértő adott elő a mobilitások sokszínűségéről és a V4-es országokban rejlő lehetőségekről.

A MeOut, a visegrádi országok szakképzést érintő szakmai szervezeteként, évente valósít és a jövőben is tervez megvalósítani számos projektet az Erasmus+ KA1 és KA2 keretében. 

A wroclaw-i “Increasing Mobility Between V4 States” c. konferencia tapasztalatai _ MeOut

A konferencia által nyújtott lehetőségek, tervek

A wroclawi konferencia lehetőséget jelentett arra, hogy a korábbi együttműködési eredményeket feldolgozzuk, összegezzük. Továbbá új együttműködések kialakítására és a jó gyakorlatok megismerésének is terepéül szolgált. Az Erasmus+ KA1 lehetőség minden, a konferencián regisztrált szervezetnek arra, hogy európai uniós forrásokat vonjon be a V4 tagállamok közötti mobilitásba, erősítve, növelve a korábban megindult kezdeményezéseket. 

A konferencián kívül a résztvevő szervezetek és intézmények képviselői megismerkedtek a sziléziai és lengyel kulturális és gasztronómiai különlegességekkel. A kiváló ételeket az Okrasa étterem és a Karczma Piastów készítette.  

A konferenciánkon olyan szervezetek vettek részt képviselőik útján, akik széleskörű, a V4-országokon átívelő partnerségben gondolkodnak és sokrétű együttműködéseket valósítanak meg a régióban. 

A Dél-Sziléziai Vajdaság munkaügyi hivatalának igazgatóhelyettese, Lilla Jaroń is megtisztelte a rendezvényt jelenlétével. Hangsúlyozta, hogy a szakoktatásban dolgozók és a cégek közötti együttműködés kulcsfontosságú a duális képzés területén. 

Mariusz Librowski – a lengyel MODE szervezettől-  kihangsúlyozta, hogy a lehetőségek és az európai uniós források ezen a területen kevéssé kihasználtak még, így az új csatlakozók számára is jelentős keretek állnak rendelkezésre, és a humánerőforrás mobilitása is nagy erőforrás-tartalék a régiós szinten. 

A konferencián résztvevő szervezetek reálisnak látták, hogy a 2020-as évben kapacitásuk lehetővé teszi a 2-800 hallgató fogadását a négy országban (Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország).

A wroclaw-i konferencia összegzéseképpen közös álláspontként fogalmazódott meg a még intenzívebb együttműködési lehetőségek kihasználása és a közös platformok létrehozása a legjobb tapasztalatok megosztásra, illetve a V4-es információbázis kialakítására is. A szervezetek menedzsmentje további fejlesztést igényel, hogy minél professzionálisabb szolgáltatásokat és projektlebonyolítást tegyenek lehetővé a projekt célcsoport-tagok számára. A cél a decentralizált szint kialakítása, ahol az innovatív megoldások, tudástranszfer magas szinten megvalósul. 

A közös oktatási tevékenységeket hálózatok építésével fejleszthetik.

Fontos, hogy itt a cégek, nem-kormányzati szereplők, iskolák egymással kapcsolatba lépjenek a V4-régión belül az ötletek, az innovációk megvalósítása érdekében. 

Közvetítő szervezetként a MeOut ebben hidakat épít a szereplők között.